Gibanje v starosti

Za zdravo gibanje nismo nikoli prestari – še več, ob rednem gibanju tudi v zrelih letih lahko bistveno izboljšamo in ohranjamo kvaliteto življenja.

Redna telesna aktivnost prinaša nemalo pozitivnih učinkov, ki na dolgi rok izjemno pozitivno vplivajo ne le na obvladovanje normalne ravni pritiska in sladkorja v krvi, temveč tudi na čim manjši upad kostne gostote in kognitivnih sposobnosti:

– izboljšana imunska odpornost, ki omogoča tudi hitrejše okrevanje po infekcijah ali boleznih,

– bolj učinkovito delovanje respiratornih in kardiovaskularnih funkcij, ki omogoča lažje premagovanje naporov,

– izboljšano delovanje prebavil in hitrejši metabolizem, ki v starosti prične upadati kot posledica upada mišične mase,

– izboljšanje simptomov določenih kroničnih bolezni, ki lahko vplivajo na zmanjšano zmožnost samostojnega gibanja, kot je upad koordinacije, gibljivosti ter ravnotežja

Ne čakajte, da vas v gibanje prisili bolezen! Upokojenci lahko v Natural 24/7 GYMu ob nakupu katerekoli karte koristijo 10% popust.